מילים לפרק:

על מפתן הדלת: עלא אלאבוואב
ציפיות: תווקועאת
תקווה: אמל, תקוות: אמאל
אכזבה: ח'ייבת אמל
שותפות: שראכה
שותף: שריכ
סיסמא: שיעאר, סיסמאות: שיעאראת
בחירות: אינתיח'אבאת
הוועדה לענייני החברה הערבית: א-לג'נה לשוא'ון אלמוג'תמע אלערבי
פוליטיקה: סיאסה
תמרונים (פוליטיים או צבאיים): מונאווראת
קורבנות האלימות: דחאיא אלעונף
מנהיג: זעים
ציבור: ג'ומהור
דמות: שח'סייה
הפוליטיקה אומנות האפשרי: א-סיאסה פן אלמומכן