מילים לפרק:

מחלוקת: ח'ילאף
סכסוך: סיראע
היכרות: תעארוף
ערך: קימה, ערכים: קיאם
משפחה: עאא'לה
שליח: רסול
מסר: ריסאלה
ארץ הקודש: אלארד אלמוקדסה
שנאה: כראהייה
אהבה: חוב / מחבה
גזענות: עונסורייה
שיח: חדית'
ההלכה המוסלמית: א(ל)שריעה
מקור סמכות: מרג'עייה
צבא: ג'ייש
פלורליזם: תעדודייה
פרשנות: תפסיר
רב יהודי: חאח'אם