מילים לפרק: 

פוליטיקה - סיאסה

מפלגה - חיזב

אירועים - אחדאת'

רעידת אדמה - זילזאל

מתנחלים - מוסתווטינין

הפגנות - מוזאהראת

פחד - ח'ווף

צעיר - שאב

דור - ג'יל

ביטחון - אמן

שייכות - אינתימאא'

ייאוש - יאס

ייאוש פנימי - איסתיאס