השתתפו:

פרופ' עמנואל סיוון, האוניברסיטה העברית
פרופי ישראל גרשוני, אוניברסיטת תל אביב
פרופ מאיר ליטווק, אוניברסיטת תל אביב

שודר בתאריך: 26.06.2021
צילום: Getty Images