השתתפו:
פרופ' דינה פורת, יד ושם
יונת רוטביין-מרלה, מכון המחקר של השומר הצעיר
פרופ' גדעון גרייף, הקריה האקדמית אונו