השתתפו:

יגאל גרייבר, החברה ההיסטורית של חיפה
ד"ר מרדכי נאור, חוקר תולדות א"י
אבי משה סגל, חוקר תולדות התעופה בא"י

שודר בתאריך: 24.07.2021

צילום: חיפה בשנת 1935, אוסף התצלומים הלאומי.