מילים לפרק:

ערבית מדוברת: אלעאמיה
ערבית ספרותית: אלפוסחא
ערבית משולבת: אלווסטא
רחוב: שארע
ישר: דור'רי
השפה הערבית: א(ל)-לוע'ה אלערביה
ביטויים: מוסטלחאת
אהוב לבי: חביב קלבי (באזורים מסויימים נהוג להשתיק את הק' ולומר: "אלבי", ויש מי שהוגים את הק' כמו האות ג': גלבי)
חנות: דוכאן
הסקת מסקנות: איסתינתאג'
מורכבת: מורכבה
פסימי: מותשאא'ם
אופטימי: מותפאא'ל
אופסימיסט: מותשאא'ל
שפרעם: שפא עמר
הדור הצעיר: אלג'יל א(ל)-סר'יר
כעס: ר'דב
חבר: סאחב
חילוני: עלמאני
דתי: מותדיין