t

השתתפו:

ד"ר שמעון גת, מכון אבשלום
לאה בר יוסף, בת אחותו של בנימין קולדרו ז"ל
יצחק פינטו, מהשרידים האחרונים של הקבצוה

 

(צילום: אוסף התצלומים הלאומי)

 

שודר בתאריך: 31.07.2021