מילים לפרק: 

כרטיס ביקור: ביטאקת הוויה

כן: אה (מדוברת)

משבר: אזמה

עדתיות: טאיפייה

עדה: טאא'פה

שחיתות: פסאד

אוכל: טעאם

מה שהיה היה: אלי פאת, מאת

שגשוג: איזדיהאר