השתתפו:
פרופסור שמעון רדליך, מאונ' בן גוריון
דוד מרקיש, סופר, בנו של פרץ מרקיש, אחד הנרצחים ב- 1948
ולרי מיכאלובסקי, מאסטרנטית באונ' ירושלים.

צילום פרץ מרקיש: הספריה הלאומית