השתתפו:

פרופ' יואב גלבר, אוניברסיטת חיפה
פרופ' חגי צורף, ארכיון המדינה
ד"ר מאיר בוימפלד, חוקר מלחמת יום הכיפורים