בתכנית מופיעים קטעים מהשירים:
ערן צור - בלילות של ירח מלא
כרמלה גרוס ואגנר - כרמלה גרוס ואגנר
ערן צור - בעיות זהות
Umm Kulthum - El Atlal