t

אורחים: 

יואב לנדסמן מהנדס חלל. מהנדס בכיר בעמותת SpaceIL. ד"ר קרן לנדסמן רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, המנהלת המקצועית של עמותת מדעת, וילדיהם ברק וקשת