אורח באולפן: איתי נבו, העורך הראשי של האתר של מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע.