מגישת התוכנית: גיל מרקוביץ'

אורח באולפן: ד"ר שירי רזניק, פסיכולוגית חברתית, ד"ר לתקשורת, חוקרת ייצוגי אהבה במדיה, המרכז הבינתחומי.