עורך: יונתן גת, מגישים: דני מוג'ה ויונתן גת

טכנאי: נדב זילברשטיין, הביא לשידור: איל שינדלר