באולפן: ד"ר אושי שהם קראוס, עתידנות מעשית בעסקים וארגונים, וד"ר ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון הזרוע החינוכית של מכון וייצמן