האם אנרכיזם שלילי ביסודו? מצד אחד, המסר האנרכיסטי שקורא לנו לחיות ללא סמכות מעלינו, מכבד מאוד. אבל מצד שני, כל ניסיון לייצר חברה אנרכית הסתיים רע. אז מה?