אורחים באולפן: קרן לנדסמן, רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, המנהלת המקצועית של עמותת מדעת וברק לנדסמן, בנה שבכיתה ט'