עורך: יונתן גת

מגישים: ד"ר דן ערב, ד"ר דוד גורביץ' ויונתן גת

טכנאי: נדב זילברשטיין

הביא לשידור: איל שינדלר