t

מגישת התוכנית: גיל מרקוביץ'

אורחת באולפן: ד"ר מיכל תירוש אלון, פסיכולוגית חברתית ומומחית בתחום ילדים ומדיה מהמכללה האקדמית עמק יזרעאל.