t

אורחת באולפן:

ד"ר מיכל רז בהט, ביולוגית ימית מהמכון לחקר ימים ואגמים בחיפה במעבדה של ד"ר בוקי רינקביץ', וממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.