עורך: יונתן גת

מגישים: יונתן גת, דן ערב ודוד גורביץ' 

הביא לשידור: שלומי בנעטיה

טכנאי: שלומי יצחק