t

אורח באולפן: פרופ' מריו ליביו לרגל צאת ספרו החדש "למה? - מסע בעקבות הסקרנות האנושית".

מחבר הספרים:

חיתוך הזהב - קורותיו של מספר מופלא

שפת הסימטריה - המשוואה שלא נמצא לה פתרון

שגיאות גאוניות

האם אלוהים הוא מתמטיקאי?