עורך: יונתן גת

מגישים: יונתן גת ודני מוג'ה 

טכנאי: שרון לרנר

הביא לשידור: שלומי בנעטיה