חוקרת אורחת: דוקטור חגית לרנאו, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו