t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

מסתורי מסופוטמיה

נלמד את תרבות מסופוטמיה הקדומה. פרופסור נתן וסרמן יספר על השפות שדוברו באזור, על כתב היתדות, ועל הטקסטים הספרותיים שנכתבו, מהם אפשר ללמוד את ערכי התרבות המסופוטמית, את תפיסת המוות, האמונות והתקוות