t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

התנסות בגבולי - מבוא למישל פוקו

נושאים רבים העסיקו את הפילוסוף מישל פוקו. דוקטור אילנה ארבל תסביר מושגים בסיסיים בהגותו, את שיטות עבודתו ואת אורח חייו. אלה יעמיקו את ההבנה בנוגע לרעיונותיו הפילוסופיים. נצא כולנו למסע משותף של התנסות בגבולי