t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

המלחמה על המסר

נבחן כיצד השפיעו השינויים המהירים שעיצבו את המאה ה-20 ואת המאה ה-21, עד כה, על תחום התקשורת הפוליטית. דוקטור מורן ירחי תסביר כי בסכסוך פוליטי - התקשורת היא זירה לכל דבר. נלמד כיצד פועלים בה צדדים לסכסוך, ובפרט ארגוני טרור