המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

המצאת הקפיטליזם

נלמד את דרכו של הקפטיליזם מרעיון להשקפת עולם, לשיטת עבודה, לתפיסת חינוך ומשפחה. פרופסור מיכאל זכים אילו מילים ותופעות שגרתיות קיבלו ism והפכו, בעקבות המצאת הקפיטליזם, למאפייני הבסיס האיתנים של הקפיטליזם