t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

אדמה ללא צל

קשה לדעת מתי בדיוק התחיל העניין של האדם בקרקע, אולי עוד קודם למהפכה החקלאית, אבל מדע הפדולוגיה הוא בן 140 שנים בלבד, ועוד רב הנסתר על הגלוי. פרופסור שרה פריאנטה תציג שני כיווני מחקר בנושא אדמה: הקשר בין שינוי אקלים ואדמה, ואופן השימוש בקרקעות לערים