t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

לעבודה ולרווחה

נלמד את המודל הסוציאל-דמוקרטי הסקנדינבי. לשם כך, דוקטור עמי וטורי ייקח אותנו אל השורשים התיאורטיים של המודל, שנוסדו במאה ה-19, ומשם נמשיך אל המשבר הכלכלי בשנות ה-30 של המאה ה-20. כשהתשתית הזאת מונחת לרגלינו נוכל ללמוד את שלושת היסודות של המודל ולהבין את קשרי הגומלין ביניהם, שנועדו לשמור על יציבותו