t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

כרטיס אדום

נלמד כיצד התפתחה הקרימינולוגיה כדיסציפלינה וכתחום מעשי. דוקטור חגית לרנאו תוביל אותנו במסעה ההיסטורי של הקרימינולוגיה בניסיון להבין את ההיגיון של הפשע, את הגורמים לו, ומהם לגזור את דרכי הטיפול. נעמת את עצמנו עם רגשות נקם, עם דעות קדומות ועם הכלי העיקרי שמטפל בסוגיות אלה היום - המשפט