t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

להתרבות רבותיי

דיונים בנושא פוריות מתמקדים בדרך כלל בפוריות האישה. פרופסור מחמוד חליחל חוקר דווקא את הפוריות של הזכר האנושי. נלמד מהי פוריות זכרית תקינה, נכיר קשיי פוריות מסוגים שונים, ובהם לקויות שקשורות בזרע עצמו, ונצלול לעבודות מעבדה שמציעות ובודקות פתרונות אפשריים