t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

המצלמה לא משקרת?

דוקטור יערה גיל גלזר תעמיד אותנו מאחורי עדשת המצלמות שצילמו את המשבר הכלכלי בשנות ה-30 של המאה ה-20 בארצות הברית. יערה תדריך אותנו כיצד להביט על יחסי שחורים-לבנים, על השפעות הסדר הכלכלי-חברתי ועל פרויקטים ציבוריים ופרטיים של תיעוד התקופה