t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

התרגיל של הגיל

דוקטור בעז בן דוד חוקר את הקוגניציה ואת החישה של בנות ובני גיל 60 ויותר. נתחיל במבוא: היכרות עם מיקומה של קבוצה זו בחברה הכללית. נמשיך בלמידה של חוש הראייה וחוש השמיעה ובקשר של החושים אל המוח, שבו מתרחש תהליך עיבוד המידע. נכיר את המושג גילנות ומושגים חשובים הקשורים בתופעה, למשל הטיית האישוש ואיום התיוג