המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

רקמה משפחתית

קשרים בינאישיים ממלאים את חיינו, וגם הקשרים האינטימיים ביותר, כמו קשרי המשפחה, משתנים בהשתנות התקופתית הכללית. פרופסורה דפנה הקר לומדת את הקשרים האלו בכלים משפטיים וסוציולוגיים, כלים שהחברה בונה - במודע ולא במודע - כדי לנהל את עצמה. נעמיק במצבי רווקות, גירושין, סיעוד ומוות לאורם של תהליכי גלובליזציה