t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

חשמלית ושמה חברה

נכיר מושגים בסיסיים בהנדסת החשמל, ומערכות שבאמצעותן נוכל לתרגל את מה שלמדנו. פרופסור חגית ירון מסר תספר על הנדסת החשמל בשלוש זירות: המחקר האקדמי, התעשייה הפרטית והזירה הציבורית