t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

רטוב ולא נקי

פרופסור הדס ממן תסביר מהי הנדסת סביבה ותכיר לנו את סוגיות הליבה בתחום מזווית המתמקדת במים. נלמד על סוגי זיהום מים ונבחן טכנולוגיות לטיפול בזיהום באמצעות מקרה הבוחן של נהר הגנגס בהודו