המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

מעבר לצדק

נלמד מהו צדק מעברי ובאילו מצבים הוא מתאים ללמידה ויישום. נסביר אילו מנגנונים חלופיים לעשיית צדק יצרו קבוצות שחוו עוולות. בכל צמד פרקים יצטרפו אל ג'סיקה נבו חוקרות המומחיות למקרה עוול מסוים, שבאמצעותו נבין לעומק את פעולת הצדק המעברי: המשטר הדיקטטורי בארגנטינה, ילידים אמריקנים בקנדה, ושחורים בארצות הברית