המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

פן אפריקניות במוזיקה

נלמד מהי התנועה הפן אפריקנית ונכיר את השינויים הרבים שחלו בה מאז שנוסדה במאה ה-19 ועד היום. יאיר השחר ימקד אותנו בהיבטים המוזיקליים של התנועה, ויסביר כיצד קשורים זה בזה מאבק פוליטי ומוזיקה