המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

סיכונים

כדי להבין מהו סיכון ומהי תחושת הסכנה נלמד על סיכונים משלוש זוויות שונות אלה מאלה: סכנה כלכלית, סכנה חברתית וסכנה קיומית. בכל פרק זוג אורחים יציג את הסכנה, הן תיאורטית-מידעית הן מתוך התמודדות מהשטח