המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

המרכז והפריפריה

יחסי פריפריה ומרכז הם יחסים מורכבים, המתרחשים בכמה רבדים. דוקטור מוטי גיגי יוביל אותנו במסע ההיסטורי, תרבותי, סוציולוגי של התהוות יחסי הפריפריה והמרכז בישראל, בדגש על שדרות וסביבתה. נכיר מורכבות זו באמצעות מקרי בוחן העוסקים בהשכלה גבוהה, קולנוע וצורות התיישבות