t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

ייעוץ פילוסופי

האם הפילוסופיה תחליף את הפסיכולוגיה? סדרת שיחות על ייעוץ פילוסופי עם ד״ר שלומי ששון .