t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

הפרטיות מתה

הטכנולוגיה מאיימת לחסל את הפרטיות. סדרה על חשיבותה של הפרטיות והשיטות לשמור אותה. שיחות עם הד"ר למשפטים מיקי זר