t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

החינוך הגופני

הספסל מתארך: מבט פמניסטי על החינוך הגופני. ׳חינוך גופני׳ הוא השיעור היחיד שנלמד לאורך כל 12 שנות הלימודים. בסדרה זו של המעבדה נעלה לשולחן הניתוחים את מערך לימודי החינוך הגופני בבתי הספר בישראל ונבחן זאת בעזרת הכלים של המחקר הפמניסטי. מה המטרה של החינוך הגופני? מדוע נערים ונערות לומדים בשיעור זה בנפרד? מה הקשר בין ׳ספורט׳ לחינוך גופני? ומה עושות נערות שמסרבות לקחת חלק בשיעורים האלו