t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

האם אתה יצירתי?

המדע מתקשה להגדיר מהי יצירתיות והמחקר החדש יחסית, מבקש להגדיר אותה ולמצוא את מיקומה במוח. שיחות עם ד"ר יועד קנת, מהפקולטה להנדסה בטכניון