t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

מדענים מייצרים סטייק

בשר מתורבת ודגים מתורבתים. חוקרי התאים והלב מוצאים את עצמם מכינים סטייקים עקב המחסור בבשר