t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

חיים ותחייה ביד הלשון

פרופסור גלעד צוקרמן למד לעומק את תהליך החייאת השפה העברית, ואת האופן שבו מחייה השפה התערבל בתוצר הסופי. נלמד מה ההבדל בין השפה העברית לשפה הישראלית, נלמד כיצד אפשר להיעזר בעקרונות החייאת שפה כדי להמשיך להחיות שפות העומדות בסכנת הכחדה ואילו תחומי ידע נוספים מעצבים את תהליך ההחייאה