t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

מקיאוולי

האם פוטין הוא מקיאווליסט? סדרת שיחות עם הדוקטור ניקול הוכנר המחלקה למדע המדינה והתכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית